Jdi na obsah Jdi na menu
 

Přijímání dětí

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kriteria pro přijímání dětí do mateřské školy

platná pro školní rok 2022 / 2023

 

Ředitelka Mateřské školy Večerníček stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. V případě, že se v daném kritériu objeví více uchazečů stejného data narození než lze přijmout, bude provedeno losování. Losování provede ředitelka školy za přítomnosti dalšího pedagogického pracovníka školy a zástupce zřizovatele.

· Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy

· Děti, které dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku do 31.8.2021 s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy , seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení

· Děti, které dosáhnou nejméně třetího roku věku do 31.8.2021 s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení

 

Přijetí dítěte mladšího 3 let věku

V souladu s § 34 odst.1 zákona 561/2004 Sb lze předškolní vzdělávání organizovat pro děti ve věku od dvou do šesti let.

Dítě mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče, dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.

V případě, že je dítě mladší 3 let věku přijato rozhodnutím ředitele mateřské školy k předškolnímu vzdělávání, stává se dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy se pak při poskytování vzdělávání tomuto dítěti řídí školskými právními předpisy.

 

V Praze dne 8.3.2019                                              Bc. Růžena Bečková

                                                                                           ředitelka školy

 

 

 

obrazky_-_vecernicek_6.jpg

 

 

 

 

Co by mělo vaše dítě zvládat 

před nástupem do mateřské školy

 

 • znát své jméno a příjmení

 • umět si říci co chce nebo potřebuje

 • spolupracovat při oblékání a svlékání

 • umět nazouvat a vyzouvat obuv

 • vysmrkat se a používat kapesník

 • držet lžíci a umět se najíst

 • při jídle sedět u stolu

 • umět pít z hrnečku a skleničky

 • používat toaletu(pleny nejsou přípustné)

 • umět si umýt ruce mýdlem

 • utřít se do ručníku

 • ujít kratší vzdálenosti během vycházky